Witaj w sklepie Transit.pl

System ratalny BGŻ BNP PARIBAS S.A.

System Ratalny SygmaBank.

1. Kredyt Internetowy

 • - poprzez internet (trzeba wybrać jako płatność raty, konsultant prześle link do formularza)

2. Kredyt załatwiany w naszym biurze.

Decyzja w ciągu 20 minut (szacunkowo).

Uproszczone procedury, nie wymagane zaświadczenia o zarobkach (kredyt na oświadczenie)

Wymagane dokumenty

Kredyt bez zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach
W większości sklepów możesz skorzystać z kredytu na uproszczonych zasadach: bez zaświadczenia o zarobkach.
Kredyt bez zaświadczenia o zarobkach może być udzielony Klientom do 14.000 zł.

Gdy wymagane jest udokumentowanie dochodów:

 • dowód osobisty
 • dokument poświadczający fakt uzyskiwania stałych dochodów:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
  • emeryci: dowód wypłaty świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek, nie starszy niż sprzed roku) lub kserokopia* decyzji o waloryzacji świadczenia
  • renciści: dowód wypłaty ostatniego / przedostatniego świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek) oraz kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia
  • prowadzący gospodarstwo rolne: kserokopia* decyzji z Urzędu Gminy w formie aktualnego nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne, na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, lub oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzający fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego.
  • prowadzący działalność gospodarczą: - kserokopia* zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego), - własnoręcznie napisane oświadczenie o uzyskiwanych dochodach za ostatnie 3 miesiące - oraz dodatkowo do wyboru, bez względu na sposób rozliczania się z US: kserokopie* dowodów opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy lub kserokopie* dowodów wpłat składek ZUS za ostatnie 3 miesiące
   * oryginał do wglądu.

Jak wybrać ofertę kredytową?
Dokonując wyboru kredytu, trzeba zadać sobie następujące pytania:
- Jaką ratę miesięczną jestem w stanie spłacać?
- Jak długo chcę spłacać kredyt?

Czy stać mnie na kredyt?
Nie określamy minimalnego progu zarobków. Staramy się dostosować ofertę kredytu ratalnego do indywidualnych możliwości finansowych naszych Klientów. Proponowany przez nas okres kredytowania wynosi nawet 36 miesięcy, dzięki czemu miesięczna rata będzie niska i nie obciąży domowego budżetu.

Jak długo będę oczekiwać na decyzję kredytową?
Wszystkie formalności związane z kredytem są załatwiane w sklepie i trwają kilka minut. Decyzja kredytowa w większości przypadków jest podejmowana natychmiast po sporządzeniu wniosku. Po akceptacji wniosku możesz odebrać towar.

Jaka jest wysokość raty, którą będę spłacać?
Wysokość raty zależy od kwoty kredytu, typu kredytu i wybranego okresu kredytowania. Czym dłuższy okres spłat tym niższa rata. Najkrótszy proponowany przez nas okres kredytowania wynosi 3 miesiące, a najdłuższy - 36 miesięcy.

Jak dokonuje się spłat rat?
Po około 10 dniach od podpisania umowy otrzymasz list oraz książeczkę z wypełnionymi blankietami spłat, które należy wykorzystywać do regulowania miesięcznych rat. Płatności rat możesz również dokonywać przelewem ze swojego konta - w tym przypadku należy pamiętać o umieszczeniu w tytule przelewu numeru umowy kredytowej.