Witaj w sklepie Transit.pl

Leasing w Transit.pl

W sprawie załatwienia Leasingu prosimy o kontakt z naszą firmą pod numerem infolinii: 22 408 33 01 lub emailem sklep@transit.pl

Promocja!!!!!

Leasing finasnuje teraz od 1.500,- zł netto, wpłata 0%,
do 10 tys netto mamy wniosek promocyjny - załącznik

Dodatkowo atuty dla klienta :

1. Nie angażuje gotówki
2. Ma koszty co miesiąc
3. Nie robi amortyzacji
4. Stać go na droższy sprzęt
 

 

PRZEBIEG TRANSAKCJI - załatwianej ze sklepem!!!!

 • Złożenie wniosku wraz z informacjami dodatkowymi do wniosku.
 •  Przekazanie wymaganych dokumentów.
 •  Wybór wariantu warunków finansowych.
 •  Wydanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
 •  Podpisanie umowy i wydanie przedmiotu leasingu

Firma Grenkeleasing sp. z o.o.

Działa w ramach międzynarodowej grupy finansowej Grenkelasing AG z Baden-Baden.
Specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, sprzętu komputerowego i kserograficznego, sprzętu medycznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego.
Grenkeleasing AG jest spółką giełdową, obecną na niemieckim rynku finansowym od lat 70-tych, posiada aktualnie 20 oddziałów na terenie Niemiec oraz 21 filii zagranicznych.
GRENKELEASING oferuje proste i szybkie finansowanie przedmiotów z zakresu nowoczesnej technologii za pomocą leasingu.

ATUTY FIRMY
Szybkość i sprawność działania. W ciągu ok. 30 minut - przekazujemy decyzję o finansowaniu.
Proste i jasne procedury. Minimalny zakres wymaganych dokumentów a proces zawarcia umowy maksymalnie uproszczony.
Poprawa konkurencyjności - nieograniczony dostęp do najnowszych osiągnięć techniki.
Szybki i łatwy dostęp do nowoczesnych przedmiotów i technologii. Możliwość korzystania z nich bez konieczności natychmiastowego zakupu.
Odpowiednie dopasowanie sprzętu do potrzeb inwestycyjnych. Dzięki niskim ratom leasingowym istnieje możliwość wyboru lepszego, droższego sprzętu - dokładnie wg potrzeb.
Elastyczność działania. Możliwość wymiany sprzętu na nowy albo rozbudowy dotychczasowego w trakcie trwania umowy.
Doświadczenie i know-how. Kadra pracownicza z ponad 10-letnim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku leasingu.
Know-how w ramach międzynarodowego koncernu Grenkeleasing AG.
Stabilność i siła finansowa koncernu GRENKELEASING AG.
Notowania giełdowe wchodzą w skład indeksu SDAX.
Grenkeleasing AG posiada rating kredytowy BBB+/A-2 przyznany przez agencję Standard & Poor's.

ZALETY LEASINGU
Dostęp do nowoczesnej technologii. Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku.
Małe obciążenie finansowe. Korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu, zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw.
Duże możliwości inwestycyjne. Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać się już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych.
Uproszczone procedury. Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania.
Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością.
Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność.
Czysty zysk podatkowy. Opłata początkowa oraz wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane.

PRZEDMIOTY LEASINGU
Sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, drukarki, monitory, oprogramowanie).
Sprzęt fotograficzny (aparaty, obiektywy, akcesoria) i audiowizualny (kamery, akcesoria).

WARUNKI FINANSOWANIA
Finansowanie w PLN.
Finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu).
Leasing przedmiotów już od wartości 3 000 zł netto.
Opłata wstępna wynosi od 0% do 30%.
Opłata przygotowawcza - do 300 zł.
Okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy.

RODZAJE UMÓW
Leasing tradycyjny - klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.
Leasing optymalny - najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY

PROCEDURA PROMOCYJNA
(dotyczy sprzętu komputerowego, kserograficznego i medycznego o wartościach do 10 000 zł netto.)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

 

 

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,

 • Dwa dowody tożsamości,

Spółki cywilne:

 • Umowa spółki,

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

 • Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników,

Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:

 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),

 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:

 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),

 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

 

PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów o wartościach od 3.000 do 30.000 zł. netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

 

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,

 • Dwa dowody tożsamości,

Spółki cywilne:

 • Umowa spółki,

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

 • Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników,

Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:

 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),

 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:

 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),

 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

 

PROCEDURA ZWYKŁA
(dotyczy przedmiotów o wartościach powyżej 30.000 zł. netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek i informacje dodatkowe do wniosku - procedura zwykła oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

 

 

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,

 • Regon i NIP.

 • Dwa dowody tożsamości.

Spółki cywilne:

 • Umowa spółki,

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

 • Regon i NIP,

 • Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników.

Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:

 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),

 • Regon i NIP,

 • Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:

 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),

 • Regon i NIP,

 • Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.


 Grenkeleasing sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych. .